Путања

Наставници и сарадници А - Ш

Презиме и име Статус
Бугарчић Јован асистент
Гњатовић Драгана редовни професор
Димитровски Дарко ванредни професор
Ђорђевић Наташа асистент
Живановић Сандра ванредни професор
Калаба Јованка доцент
Костић Марија ванредни професор
Крагуљац Владимир асистент
Лакићевић Марија ванредни професор
Ланговић Златко ванредни професор
Ланговић Милићевић Ана редовни професор
Лековић Миљан доцент
Луковић Милица доцент
Мандарић Марија ванредни професор
Манојловић Невена  асистент
Милашиновић Данко редовни професор
Милашиновић Марко асистент
Милићевић Снежана ванредни професор
Миловановић Весна доцент
Милутиновић Соња доцент
Митровић Александра доцент
Мићовић Андреј доцент
Нићифоровић Јован асистент са докторатом
Огњановић Јасмина доцент
Павловић Небојша ванредни професор
Пантић Немања доцент
Пантовић Данијела доцент
Пешић Драгана доцент
Подовац Милена доцент
Радовановић Александра доцент
Секулић Дејан доцент
Сенић Владимир редовни професор
Станишић Тања ванредни професор
Цвијановић Драго редовни професор

 


Штампа