Путања

Горан Перић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под називом

„Утицај задовољства запослених на неопипљиве компоненте
квалитета услуга у хотелијерству”

кандидата
Горана Перића

за 4.04.2022. године у 12,00 часова у Амфитеатру
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Биљана Ђорђевић, председник
2) проф. др Дејан Секулић, члан
3) доц. др Весна Миловановић, члан

Ментор докторске дисертације:
проф. др Небојша Павловић

Мени за мобилне уређаје