Путања

Будућност туризма

Зборник седмог међународног научног скупа: Будућност туризма


Тематски зборник: преузимање
ISBN: 978-86-89949-65-0
COBBIS.SR–ID: 65627401

Изазови туризма у време КОВИД-19

Зборник шестог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
− Изазови туризма у време КОВИД-19 −


Тематски зборник: преузимање
ISBN: 978-86-89949-53-7
COBBIS.SR–ID: 38694409

Туризам и рурални развој

Зборник петог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
− Туризам и рурални развој −


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-47-6
ISBN: 978-86-89949-46-9 (за издавачку целину)
COBBIS.SR–ID: 17958665

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-48-3
ISBN: 978-86-89949-46-9 (за издавачку целину)
COBBIS.SR–ID: 17960457

Туризам као покретач запошљавања

Зборник четвртог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
− Туризам као покретач запошљавања −


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-38-4
ISBN: 978-86-89949-37-7 (за издавачку целину)
COBBIS.SR–ID: 27629548

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-39-1
ISBN: 978-86-89949-37-7 (за издавачку целину)
COBBIS.SR–ID: 276296460

Туризам у ери дигиталне трансформације

Зборник трећег међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
− Туризам у ери дигиталне трансформације −


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-30-8
ISBN: 978-86-89949-29-2 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 264186636

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-31-5
ISBN: 978-86-89949-29-2 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 264200460

Туристички производ као фактор конкурентности привреде Србије и искуства других земаља

Зборник другог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
− Туристички производ као фактор конкурентности привреде Србије и искуства других земаља −


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-22-3
ISBN: 978-86-89949-21-6 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 235135756

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-23-0
ISBN: 978-86-89949-21-6 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 235193612

Бањски туризам у Србији и искуства других земаља

Зборник првог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
– Бањски туризам у Србији и искуства других земаља –


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-10-0
ISBN: 978-86-89949-09-4 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 223638284

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-11-7
ISBN: 978-86-89949-09-4 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 223639308

Мени за мобилне уређаје