Путања

Клуб пријатеља


Клуб пријатеља Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи окупља хотеле, ресторане, мотеле, етно села, сеоска туристичка домаћинства, туристичке агенције, туристичке организације, винарије, приватне компаније, удружења и остале привредне и непривредне субјекте у циљу промовисања активности везаних за хотелијерство и туризам, као и повезивање студената Факултета са угоститељско-туристичким сектором и другим привредним гранама везаним за туризам у земљи и иностранству.

Свим привредни субјекти који доприносе успешном раду и развоју Факултета путем  донација, спонзорства и промоције разних догађаја и манифестација које организујемо, који помажу опремање учионица, набавку савремене опреме и софтвера, награђују најбоље студенте, помажу штампање наших публикација, омогућавају студентима и наставницима стручно усавршавање у земљи и иностранству, обезбеђују студентима обављање стручне праксе у својим компанијама, помажу опремање студентских екипа за спортска и друга такмичења и запошљавају наше студенте, омогућавамо стално присуство на Факултету.

Факултет својим пријатељима омогућава промоцију на свим догађајима, конференцијама и манифестација које организује, у публикацијама које издаје, промоцију на сајту и у просторијама Факултета.

Једном годишње окупљамо чланове Клуба пријатеља у циљу:

  • промовисања ваших производa, услуга и остварених резултата,
  • размене мишљења и остваривања сарадње са другим предузећима у области хотелијерства, ресторатерства и туризма,
  • креирања стратегија и пројеката од значаја за развоја угоститељства и туризма у Републици Србији
  • упознавања и успостављања сарадње са алумнистима нашег Факултета,
  • успостављања сарадње са академском и широм заједницом.

Штампа