Путања

Обрасци за студенте ДАС

 

   Пријава докторске дисертације - ток и обрасци

   Образац 1 - Захтев за именовање менторске комисије

   Образац 2 - Пријава прелиминарног предлога теме докторске дисертације

   Образац 3 - Пријава предлога теме докторске дисертације

   Образац 4 - Записник о одбрани Предлога докторске дисертације

   Структура Предлога докторске дисертације

   Образац 5 - Извештај о одбрани Првог докторског колоквијума

   Образац 6 - Записник о одобравању извештаја о изради докторске дисертације

   Образац 7 - Извештај о одбрани Другог докторског колоквијума

   Образац 8 - Извештај о истраживању и публиковању рада за дисертацију

   Образац 9 - Записник о одобравању извештаја о завршетку рада на докторској дисертацији и припреми одбране

   Образац - Записник о одбрани докторске дисертације  

   Пример попуњеног записника о одбрани докторске дисертације

Почетак летњег семестра


Настава у летњем семестру, школске 2023/2024. године, за студенте докторских академских студија, почиње 01. марта 2024. године, према распореду наставе, који је истакнут на сајту и огласној табли Факултета.

Рачуни за уплате ДАС


Све уплате, студенти докторских академских студија (осим пријаве испита и школарине), треба да изврше на рачун Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи:

РАЧУН БРОЈ: 840-2083666-04;

ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 601015

Уплате за пријаву испита и школарину вршити искључиво путем студентског портала, према упутству које се налази на сајту факултета.

У случају накнадне пријаве испита уплате, такође, вршити на:

РАЧУН БРОЈ: 840-2083666-04;

ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 601015

Мени за мобилне уређаје