Путања

Јелена Лазић


Број индекса: 306/2021
Тема завршног рада: Утицај друштвених мрежа на туристичка путовања
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 18.12.2023.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Александар Дебељак


Број индекса: 369/2020
Тема завршног рада: Стање и потенцијали културног туризма Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 18.12.2023.г 14ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Ксенија Атанацковић


Број индекса: 358/2021
Тема завршног рада: Стање и потенцијал развоја руралног туризма  у Пчињском округу
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 20.11.2023.г 12ч
Кабинет: Свечана салаМатија Ћирковић


Број индекса: 406/2021
Тема завршног рада: Утицај манифестација на задовољство посетилаца и локалног становништва у бањама Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.11.2023.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Николина Робајац


Број индекса: 356/2022
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма на планинама у Шумадији и Западној Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 14.11.2023.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Матија Петровић


Број индекса: 364/2022
Тема завршног рада: Нематеријално културно наслеђе као туристички ресурс Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Лазаревић, Доц. др Александра Радовановић
Датум и време одбране: 06.11.2023.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Анђела Урошевић


Број индекса: 402/2022
Тема завршног рада: Анализа потенцијала за зелене иновације у здравственом туризму
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 23.10.2023.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Јулијана Станојевић


Број индекса: 357/2022
Тема завршног рада: Значај и улога необичних хотела на савременом туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 16.10.2023.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Невена Тасић


Број индекса: 375/2020
Тема завршног рада: Туристички потенцијали Старе планине
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.09.2023.г 9ч45мин
Кабинет: Свечана сала

Марија Илић


Број индекса: 370/2020
Тема завршног рада: Slow туризам као подршка одрживом туризму
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.09.2023.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Јована Давидовић


Број индекса: 352/2022
Тема завршног рада: Квалитет понуде туристичких производа у руралном туризму Зајечарског округа
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 28.08.2023.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Катарина Јовић


Број индекса: 312/2021
Тема завршног рада: Финансијска подршка као фактор развоја женског предузетништва у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Александра Митровић, Доц. др Јасмина Огњановић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 28.06.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Маја Вујадиновић


Број индекса: 351/2021
Тема завршног рада: Женско предузетништво у функцији развоја руралног туризма у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 19.06.2023.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Славица Младеновић


Број индекса: 367/2021
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма на подручју града Чачка
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 12.06.2023.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана салаЈована Вукмировић


Број индекса: 354/2021
Тема завршног рада: Утицај пандемије Covid - 19 на културни туризам у Европи
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц.др Соња Лазаревић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 12.06.2023.г 11ч 30мин
Кабинет: Свечана салаИвана Максимовић


Број индекса: 365/2021
Тема завршног рада: Утицај пандемије COVID 19 на глобални туризам и одговор креатора туристичке понуде
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Миљан Лековић, Проф.др Драго Цвијановић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 15.05.2023.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Стефан Ђуровић


Број индекса: 352/2021
Тема завршног рада: Копаоник као дестинација авантуристичког туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф.др Тања Станишић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 19.04.2023.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Јована Гвозденовић


Број индекса: 311/2021
Тема завршног рада: Утицај културних атрактивности на развој културног туризма у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Златко Ланговић
Датум и време одбране: 17.03.2023.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Сандра Егерић


Број индекса: 304/2021
Тема завршног рада: Значај и улога менаџмента људских ресурса у промоцији бањског туризма у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 29.12.2022.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Олгица Лаконић


Број индекса: 368/2021
Тема завршног рада: Стање и могућности развоја руралног туризма у Моравичком округу
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.12.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје