Путања

Ивана Максимовић


Број индекса: 365/2021
Тема завршног рада: Утицај пандемије COVID 19 на глобални туризам и одговор креатора туристичке понуде
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Миљан Лековић, Проф.др Драго Цвијановић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 15.05.2023.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Стефан Ђуровић


Број индекса: 352/2021
Тема завршног рада: Копаоник као дестинација авантуристичког туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф.др Тања Станишић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 19.04.2023.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Јована Гвозденовић


Број индекса: 311/2021
Тема завршног рада: Утицај културних атрактивности на развој културног туризма у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Златко Ланговић
Датум и време одбране: 17.03.2023.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Сандра Егерић


Број индекса: 304/2021
Тема завршног рада: Значај и улога менаџмента људских ресурса у промоцији бањског туризма у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 29.12.2022.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Олгица Лаконић


Број индекса: 368/2021
Тема завршног рада: Стање и могућности развоја руралног туризма у Моравичком округу
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.12.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Иван Стојановић


Број индекса: 364/2021
Тема завршног рада: Управљање промотивним и продајним активностима у хотелима високе категорије у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 27.12.2022.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Љупка Грбовић


Број индекса: 404/2021
Тема завршног рада: Прилагођавање туристичке понуде Матарушке Бање савременим трендовима на тржишту здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Немања Пантић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 12.12.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Ивана Максимовић


Број индекса: 353/2021
Тема завршног рада: Значај заштићених природних подручја Војводине за развој туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 28.11.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Ана Симић


Број индекса: 367/2020
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја руралног туризма на теритотији Топличког округа
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Данијела Пантовић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 22.11.2022.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Момчило Џогановић


Број индекса: 301/2021
Тема завршног рада: Значај и улога менаџмента људских ресурса у мотивисању запослених у хотелијерству
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 13.10.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Маја Филић


Број индекса: 401/2021
Тема завршног рада: Атомска бања Горња Трепча као савремена дестинација здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 10.10.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Ивана Петровић


Број индекса: 354/2020
Тема завршног рада: Утицај пандемије COVID – 19 на планински туризам у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 26.09.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Бојана Мунитлак


Број индекса: 373/2020
Тема завршног рада: Рурални туризам у функцији развоја општине Ивањица
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 12.09.2022.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Андријана Анђелковић


Број индекса: 305/2021
Тема завршног рада: Мотивација као фактор развоја женског предузетништва
Комисија (ментор, председник, члан):  Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 01.09.2022.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Александар Стајић


Број индекса: 301/2020
Тема завршног рада: Политичке кризе 21. века и њихов утицај на туристички промет
Комисија (ментор, председник, члан):  Проф. др Дарко Димитровски, Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 24.08.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Андријана Чоловић


Број индекса: 305/2020
Тема завршног рада: Утицај зеленог ланца снабдевања  на перформансе хотелских предузећа
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Весна Миловановић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 20.06.2022.г 9ч
Кабинет: Читаоница

Бојана Радојковић


Број индекса: 365/2020
Тема завршног рада: Укљученост жена у предузетништво  у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 07.06.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Иван Шљивић


Број индекса: 308/2019
Тема завршног рада: Садашње стање и перспективе развоја руралног туризма у општини Врњачка Бања
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Драго Цвијановић, Проф.др Тања Станишић, Проф.др Марија Костић
Датум и време одбране: 02.06.2022.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Бојана Миленковић


Број индекса: 404/2020
Тема завршног рада: Перспектива развоја и одрживости у НП Копаоник
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 23.05.2022.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Андријана Кељановић


Број индекса: 353/2020
Тема завршног рада: Авантуристички туризам као савремена тенденција на туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Дарко Димитровски, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 28.02.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје