Путања

Митра Јевтић

Број индекса: 401/2022
Тема завршног рада: Природни лековити ресурси бања централне Србије -потенцијали и искоришћеност
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 10.06.2024.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Јелена Симић


Број индекса: 303/2022
Тема завршног рада: Анализа квалитета услуга у хотелима на Копаонику
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 19.03.2024.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Стефан Стојановић


Број индекса: 403/2022
Тема завршног рада: Искоришћеност природних лековитих фактора Рибарске Бање у балнеоклиматолошким процедурама
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Невена Васовић
Датум и време одбране: 28.02.2024.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Ђурђина Новаковић


Број индекса: 307/2022
Тема завршног рада: Агилне методе управљања пројектима у организацији догађаја у хотелијерству
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Данко Милашиновић, Проф. др Александра Митровић, Доц. др Драгана Пешић
Датум и време одбране: 29.12.2023.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Бранислава Ђукић


Број индекса: 304/2022
Тема завршног рада: Бренд послодавца и његов допринос пословним перформансама предузећа
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Драгана Пешић
Датум и време одбране: 27.12.2023.г 9ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Александра Гавриловић

Број индекса: 407/2021
Тема завршног рада: Еколошки аспекти здравственог туризма Врњачке Бање: стање и перспективе
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.12.2023.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Емилија Бракус

Број индекса: 369/2021
Тема завршног рада: Утицај климатских промена на туристичку потражњу и пословање туристичких агенција и туроператера
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Лазаревић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 27.12.2023.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Милица Марковић


Број индекса: 404/2022
Тема завршног рада: Потенцијали развоја Златибора као дестинације здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Марија Мандарић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 25.12.2023.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Марија Лазаревић


Број индекса: 353/2022
Тема завршног рада: Тренд раста екотуризма као потенцијала за развој планинских центара Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Тања Станишић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 25.12.2023.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Никола Миленковић


Број индекса: 402/2021
Тема завршног рада: Развојни потенцијал Бање Врдник кроз интеграцију здравственог и глампинг туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Соња Лазаревић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 20.12.2023.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Владан Манић


Број индекса: 410/2021
Тема завршног рада: Примена, распрострањеност и бенефити масаже као дела wellness концепта
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Сандра Живановић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 18.12.2023.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Јелена Лазић


Број индекса: 306/2021
Тема завршног рада: Утицај друштвених мрежа на туристичка путовања
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 25.12.2023.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Александар Дебељак


Број индекса: 369/2020
Тема завршног рада: Стање и потенцијали културног туризма Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 18.12.2023.г 14ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Ксенија Атанацковић


Број индекса: 358/2021
Тема завршног рада: Стање и потенцијал развоја руралног туризма  у Пчињском округу
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 20.11.2023.г 12ч
Кабинет: Свечана салаМатија Ћирковић


Број индекса: 406/2021
Тема завршног рада: Утицај манифестација на задовољство посетилаца и локалног становништва у бањама Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.11.2023.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Николина Робајац


Број индекса: 356/2022
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма на планинама у Шумадији и Западној Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 14.11.2023.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Матија Петровић


Број индекса: 364/2022
Тема завршног рада: Нематеријално културно наслеђе као туристички ресурс Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Лазаревић, Доц. др Александра Радовановић
Датум и време одбране: 06.11.2023.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Анђела Урошевић


Број индекса: 402/2022
Тема завршног рада: Анализа потенцијала за зелене иновације у здравственом туризму
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 23.10.2023.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Јулијана Станојевић


Број индекса: 357/2022
Тема завршног рада: Значај и улога необичних хотела на савременом туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 16.10.2023.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Невена Тасић


Број индекса: 375/2020
Тема завршног рада: Туристички потенцијали Старе планине
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.09.2023.г 9ч45мин
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје