Путања

Избор у звање доцент


Датум објаве: 30.06.2021. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор у звање редовни професор


Датум објаве: 26.05.2021. године

Избор у звање редовни професор: преузимање

Научна област: Рачунарске науке

Ужа научна област: Примењене рачунарске науке

Избор у звање доцент


Датум објаве: 07.04.2021. године

Избор у звање доцент:   преузимање

Научна област: Математичке науке

Ужа научна област: Примењена математика (ИМТ студије)

Избор у звање ванредни професор


Датум објаве: 10.03.2021. године

Избор у звање ванредни професор:   преузимање

Научна област: Рачунарске науке

Ужа научна област: Примењене рачунарске науке


Датум објаве: 31.03.2021. године

Поништавање конкурса за избор у звање и заснивање радног односа:   преузимање   

Избор у звање доцент или ванредни професор


Датум објаве: 13.01.2021. године

Избор у звање доцент или ванредни професор:   преузимање

Научна област: Правне науке

Ужа научна област: Привредно правна

Избор у звање доцент


Датум објаве: 04.11.2020. године

Избор у звање доцент:   преузимање

Научна област: Филолошке науке

Ужа научна област: Енглески језик

Избор у звање доцент


Датум објаве: 04.11.2020. године

Избор у звање доцент:   преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор у звање редовни професор


Датум објаве: 07.10.2020. године

Избор у звање редовни професор:   преузимање

Научна област: Медицинске науке

Ужа научна област: Општа медицина

Избор у звање доцент


Датум објаве: 07.10.2020. године

Избор у звање доцент:   преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија

Избор у звање асистент


Датум објаве: 07.10.2020. године

Избор у звање асистент:   преузимање

Научна област: Менаџмент и бизнис

Ужа научна област: Туристичко хотелски менаџмент

Мени за мобилне уређаје