Путања

Избор у звање редовни професор


Датум објаве: 09.02.2022. године

Избор у звање редовни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија


Штампа