Путања

Одлике научних радова из области туризма на енглеском језику

Наслов публикације:
Одлике научних радова из области туризма на енглеском језику
Аутори:
др Александра Радовановић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2024
ISBN: 978-86-89949-80-3
COBISS.SR–ID: 135151113

 

Улога и значај квалитета гастрономске понуде у пословању хотела Републике Србије

Наслов публикације:
Улога и значај квалитета гастрономске понуде у пословању хотела Републике Србије
Аутори:
др Милош Зрнић, др Тамара Гајић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2023
ISBN: 978-86-89949-77-3
COBISS.SR–ID: 131984649

 

Квалитет у функцији постизања задовољства потрошача у хотелијерству

Наслов публикације:
Квалитет у функцији постизања задовољства потрошача у хотелијерству
Аутори:
др Дејан Секулић, др Горан Перић, др Тамара Гајић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2023
ISBN: 978-86-89949-78-0
COBISS.SR–ID: 132023305

 

Значај ревизије буџета за развој руралног туризма

Наслов публикације:
Значај ревизије буџета за развој руралног туризма
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Иван Милојевић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-68-1
COBISS.SR–ID: 80975113

 

Менаџмент укупног квалитета и пословне перформансе

Наслов публикације:
Менаџмент укупног квалитета и пословне перформансе
Аутори:
др Весна Миловановић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-67-4
COBISS.SR–ID: 77605641

 

Културни туризам и његова економска валоризација

Наслов публикације:
Културни туризам и његова економска валоризација
Универзитета у Крагујевцу
Аутор:
др Данијела Пантовић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-64-3
COBISS.RS–ID: 62358793

Првих десет година Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу

Наслов публикације:
Првих десет година Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Универзитета у Крагујевцу
Уредник:
др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-54-4
COBISS.RS–ID: 281072140

Дигитална трансформација - управљање процесима пословања са посебним освртом на туризам

Наслов публикације:
Дигитална трансформација - управљање процесима пословања са посебним освртом на туризам
Аутор:
др Љиљана Станојевић, др Светлана Вукотић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-57-5
COBISS.RS–ID: 46958857

Стање и могућности руралне туристичке развијености јужнобачког округа

Наслов публикације:
Стање и могућности руралне туристичке развијености Јужнобачког округа
Аутор:
др Тамара Гајић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-89949-51-3
COBISS.RS–ID: 25896713

Економска анализа финансирања агроекономске стабилности земаља дунавске регије

Наслов публикације:
Економска анализа финансирања агроекономске стабилности земаља дунавске регије
Аутор:
др Иван Милојевић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-89949-49-0
COBISS.RS–ID: 22464009

Економетријски приступ моделирању туристичке понуде и тражње

Наслов публикације:
Економетријски приступ моделирању туристичке понуде и тражње
Аутор:
др Марија Лакићевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-44-5
COBISS.RS–ID: 281373708

Савремене тенденције у туризму

Наслов публикације:
Савремене тенденције у туризму
Аутор:
др Тања Станишић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-41-4
COBISS.RS–ID: 279921164

Брендирање и интернет промоција туристичких организација

Наслов публикације:
Брендирање и интернет промоција туристичких организација
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Александра Брзаковић, др Светлана Вукотић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-42-1
COBISS.SR–ID: 281028876
преузимање

Двадесет година (1999-2019) високог образовања у Врњачкој Бањи - од идеје до остварења

Наслов публикације:
Двадесет година (1999-2019) високог образовања у Врњачкој Бањи - од идеје до остварења
Аутори:
др Дарко Димитровски, Родољуб Џамић, Ирена Челић, Маријана Сеочанац, Милица Поповић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-40-7
COBISS.RS–ID: 281072140
преузимање

Екоменаџмент туристичке дестинације

Наслов публикације:
Екоменаџмент туристичке дестинације
Аутор:
др Марија Костић, др Снежана Милићевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-35-3
COBISS.RS–ID: 269614604

Предузетништво младих жена у Србији - Туризам као изазов

Наслов публикације:
Предузетништво младих жена у Србији - Туризам као изазов
Аутор:
др Драго Цвијановић, др Југослав Аничић, др Светлана Вукотић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-34-6
COBISS.RS–ID: 268241164

Управљање одрживим развојем у конгресном туризму

Наслов публикације:
Управљање одрживим развојем у конгресном туризму
Аутор:
др Дарко Димитровски
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-33-9
COBISS.RS–ID: 265819148

Утицај ловног туризма на заштићена подручја

Наслов публикације:
Утицај ловног туризма на заштићена подручја
Аутор:
др Јадранка Делић, др Драго Цвијановић, др Ристо Прентовић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2017
ISBN: 978-86-89949-25-4
COBISS.RS–ID: 236033548

Economic Indicators for the Competitiveness of the Serbian Economy in the Danube region

Наслов публикације:
Economic Indicators for the Competitiveness of the Serbian Economy in the Danube region
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Светлана Игњатијевић, др Иван Милојевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-88535-01-4
COBISS.SR–ID: 224233740

Уметничке праксе у контексту културног туризма

Наслов публикације:
Уметничке праксе у контексту културног туризма
Аутор:
др Смиљка Исаковић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-89949-18-6
COBISS.RS–ID: 227080204

Стратегијски бренд менаџмент

Наслов публикације:
Стратегијски бренд менаџмент
Аутор:
др Марија Мандарић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-89949-17-9
COBISS.RS–ID: 226875148

Потенцијали Србије у међународним оквирима – Значај пољопривреде и здравственог туризма

Наслов публикације:
Потенцијали Србије у међународним оквирима
– Значај пољопривреде и здравственог туризма –
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Светлана Игњатијевић, др Иван Милојевић, др Бранко Михаиловић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-89949-12-4
COBISS.SR–ID: 224595212
преузимање

Облици и трендови здравственог туризма

Наслов публикације:
Облици и трендови здравственог туризма
Аутор:
др Сандра Живановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2015, 2020
ISBN: 978-86-89949-03-2
COBISS.SR–ID: 214755084

Од традиционалних бањских лечилишта до дестинација здравственог туризма

Наслов публикације:
Од традиционалних бањских лечилишта до дестинација здравственог туризма
Аутор:
др Снежана Милићевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2015
ISBN: 978-86-89949-04-9
COBISS.RS–ID: 215421708

Мени за мобилне уређаје