Путања

Културни туризам и његова економска валоризација

Наслов публикације:
Културни туризам и његова економска валоризација
Универзитета у Крагујевцу
Аутор:
др Данијела Пантовић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-64-3
COBISS.RS–ID: 62358793


Штампа