Путања

Тамара Вујић


Број индекса: 504/2020
Ужа научна област: Гастрономски менаџмент
Тема докторске дисертације: Карактеристике локалне хране и гастрономско искуство као фактор лојалности туриста према дестинацији Западна Србија
Комисија (ментор, члан): Др Тамара Гајић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 24.05.2024.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Снежана Кнежевић


Број индекса: 501/2020
Ужа научна област: Пословни менаџмент
Тема докторске дисертације: Анализа равнотеже између живота и посла запослених у хотелијерству у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Др Тамара Гајић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 18.03.2024.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Јелена Стојковић


Број индекса: 510/2018
Ужа научна област: Пословни менаџмент
Тема докторске дисертације: Анализа структуре мрежа стејкхолдера винских манифестација руралних и урбаних подручја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 13.11.2023.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Владимир Крагуљац


Број индекса: 508/2020
Ужа научна област: Пословни менаџмент
Тема докторске дисертације: Развој и тестирање скале за мерење степена прихватања информационих технологија у хотелском сектору Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 06.03.2023.г 11ч

Наташа Ђорђевић


Број индекса: 505/2017
Ужа научна област: Пословни менаџмент
Тема докторске дисертације: Утицај развоја туризма на квалитет живота локалног становништва: Студија случаја Врњачке Бање
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 26.10.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Маријана Сеочанац


Број индекса: 503/2018
Ужа научна област: Пословна економија и управљање
Тема докторске дисертације: Развој модела ко-креирања искуства учесника туристичког догађаја мешовитог карактера
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 22.09.2022.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Немања Филиповић


Број индекса: 501/2016
Ужа научна област: Макроекономски менаџмент
Тема докторске дисертације: Детерминанте конкурентности Аранђеловца и Тополе као туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 05.07.2022.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Душан Гарабиновић


Број индекса: 502/2018
Ужа научна област: Екоменаџмент
Тема докторске дисертације: Потенцијали за одрживи туризам засновани на природним ресурсима на територији Моравичког управног округа
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 06.07.2022.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Милан Вујић


Број индекса: 512/2018
Ужа научна област: Пословна економија и управљање
Тема докторске дисертације: Утицај квалитета услуга на бренд руралних подручја Ваљевске Подгорине као туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 05.04.2022.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Маријана Ђурађевић


Број индекса: 512/2016
Ужа научна област: Менаџмент и пословање
Тема докторске дисертације: Примена EVENTQUAL модела у контексту различитих типова туристичких догађаја у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 20.12.2021.г 13ч
Кабинет: Слушаоница број 7

Тијана Љубисављевић


Број индекса: 507/2017
Ужа научна област: Општа економија
Тема докторске дисертације: Политика привлачења директних инвестиција у функцији економског развоја подручја бања Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 14.09.2021.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Горан Перић


Број индекса: 502/2017
Ужа научна област: Менаџмент људских ресурса
Тема докторске дисертације: Утицај задовољства запослених на неопипљиве компоненте квалитета услуга у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 25.08.2021.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје