Путања

Милена Лабан


Број индекса: 501/2021
Предлог теме докторске дисертације: Социо-економско наслеђе конгреса у функцији развоја Републике Србије као дестинације конгресног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 08.04.2024.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Сузана Лазовић


Број индекса: 504/2021
Предлог теме докторске дисертације: Развој RURALQUAL модела за мерење квалитета услуга у руралном туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 30.10.2023.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Радован Милетић


Број индекса: 503/2021
Предлог теме докторске дисертације: Проучавање конкурентности и економског развоја европских туристичких дестинација кроз композитне индикаторе: случај европских градова културе
Комисија (ментор, члан): Доц. др Данијела Пантовић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 12.06.2023.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Снежана Кнежевић


Број индекса: 501/2020
Предлог теме докторске дисертације: Анализа равнотеже између живота и посла запослених у хотелијерству у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): др Тамара Гајић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 27.02.2023.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Тамара Вујић


Број индекса: 504/2020
Предлог теме докторске дисертације: Гастрономско искуство као фактор сатисфакције и лојалности туриста према општини Бајина Башта
Комисија (ментор, члан): др Тамара Гајић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 24.01.2023.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Драган Вуколић


Број индекса: 502/2020
Предлог теме докторске дисертације: Квалитет гастрономске понуде у функцији одрживог развоја агротуризма Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, др Тамара Гајић
Датум и време одбране: 03.10.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Милица Поповић


Број индекса: 501/2018
Предлог теме докторске дисертације: Анализа искуствених информација добијених путем трансакционих сајтова и друштвених мрежа о квалитету хотелске услуге у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 02.11.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Јелена Стојковић


Број индекса: 510/2018
Предлог теме докторске дисертације: Анализа структуре мрежа стејкхолдера винског фестивала у урбаном и руралном подручју у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 01.11.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Владимир Крагуљац


Број индекса: 508/2020
Предлог теме докторске дисертације: Развој скале за мерење степена прихватања информационих технологија  на бази UTAUT модела у хотелском сектору Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 01.11.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Јелена Вујадиновић


Број индекса: 502/2019
Предлог теме докторске дисертације: Утицај глобализације на едукацију запослених у туристичком сектору  по питању интеркултуралности
Комисија (ментор, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф. др Златко Ланговић
Датум и време одбране: 26.10.2021.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Јован Бугарчић


Број индекса: 504/2018
Предлог теме докторске дисертације: Утицај гастрономских производа на развој руралног туризма Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 27.10.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Мирослав Пимић


Број индекса: 507/2018
Предлог теме докторске дисертације: Квантификовање кључних фактора успеха пословања хотела у Републици Србији применом модела економетријске анализе
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 27.10.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Ирена Челић


Број индекса: 506/2018
Предлог теме докторске дисертације: Утицај ангажованости запослених на лојалност корисника хотелских услуга
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 08.10.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Наташа Ђорђевић


Број индекса: 505/2017
Предлог теме докторске дисертације: Ставови локалног становништва о утицајима и подршци за развој туризма у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 24.09.2020.г 12ч15мин
Кабинет: Слушаоница број 3

Маријана Сеочанац


Број индекса: 503/2018
Предлог теме докторске дисертације: Развој модела ко-креирања искуства учесника туристичког догађаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 30.09.2020.г 14ч
Кабинет: Слушаоница број 5

Душан Гарабиновић


Број индекса: 502/2018
Предлог теме докторске дисертације: Потенцијали за одрживи развој туризма заснованог на природним ресурсима на територији Моравичког управног округа
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 31.08.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Владан Петровић


Број индекса: 511/2016
Предлог теме докторске дисертације: Улога обуке руководилаца у развоју туризма у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 12.06.2020.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Зоран Радосављевић


Број индекса: 504/2017
Предлог теме докторске дисертације: Утицај медијских и интеркултуралних комуникација у развоју културног туризма у Шумадији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф. др Татјана Цветковски
Датум и време одбране: 24.12.2019.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Милан Вујић


Број индекса: 512/2018
Предлог теме докторске дисертације: Управљање квалитетом услуга у функцији брендирања Ваљева са околином као дестинације руралног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 04.11.2019.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Раде Божовић


Број индекса: 511/2018
Предлог теме докторске дисертације: Бенчмаркинг фактора међународне конкурентности традиционалне гастрономије Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 21.10.2019.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје