Путања

Тамара Вујић


Број индекса: 504/2020
Предлог теме докторске дисертације: Гастрономско искуство као фактор сатисфакције и лојалности туриста према општини Бајина Башта
Комисија (ментор, члан): др Тамара Гајић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 24.01.2023.г 9ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа