Путања

Анђелка Јовановић


Број индекса: 47/2018
Тема завршног рада: Значај обуке и развој људских ресурса у хотелијерству у постизању конкурентске предности на тржишту
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 08.06.2023.г 10ч 45мин
Кабинет: Читаоница

Зоран Рајчић


Број индекса: 90/2016
Тема завршног рада: Значај комуникације за менаџере
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 08.06.2023.г 10ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Марија Милосављевић


Број индекса: 52/2017
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Португалије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 26.04.2023.г 12ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Кристина Вранић


Број индекса: 52/2018
Тема завршног рада: Организација одељења рецепције
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 10.04.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Милан Миловановић


Број индекса: 55/2012
Тема завршног рада: Утицај пандемије на повећање профитабилности ресторана у власништву хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 10.02.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Маја Станковић


Број индекса: 28/2018
Тема завршног рада: Жене у пословној култури Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 02.02.2023.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милица Николић


Број индекса: 06/2018
Тема завршног рада: Пословна култура Јапана
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 02.02.2023.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Марија Цветановић


Број индекса: 01/2018
Тема завршног рада: Компаративни приказ националних паркова Србије као потенцијалних дестинација за развој туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Данијела Пантовић
Датум и време одбране: 08.12.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Милица Станковић


Број индекса: 70/2016
Тема завршног рада: Специфични облици смештаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 22.11.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Јелена Алексић


Број индекса: 19/2018
Тема завршног рада: Пословни бонтон и комуникација у функцији унапређења пословања компанија
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 10.11.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Вељко Величковић


Број индекса: 58/2017
Тема завршног рада: Кризни менаџмент туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 11.10.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Павле Пајевић


Број индекса: 40/2012
Тема завршног рада: Пословна комуникација у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 13.10.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Јана Величковић


Број индекса: 39/2016
Тема завршног рада: Импликације Демингових принципа менаџмента квалитета на туризам
Комисија (ментор, члан): Доц. др Весна Миловановић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 06.10.2022.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Муханад Гхроуф


Број индекса: 104/2016
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање тематског хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 03.10.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Ђурђина Новаковић


Број индекса: 05/2018
Тема завршног рада: Примена интернета ствари у савременом пословању хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Данко Милашиновић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 30.09.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Ивана Чолић


Број индекса: 80/2013
Тема завршног рада: Истраживање развоја туризма у Врњачкој Бањи - анализа позитивних и негативних аспеката
Комисија (ментор, члан): Проф.др Марија Мандарић,  Проф.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 05.10.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Емилија Јовановић


Број индекса: 29/2016
Тема завршног рада: Учење гастрономије на даљину употребом CMS-a
Комисија (ментор, члан): Проф.др Данко Милашиновић,  др Тамара Гајић
Датум и време одбране: 30.09.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Анђела Милојевић


Број индекса: 01/2017
Тема завршног рада: Туристички потенцијали Централне Америке
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 30.09.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Жаклина Живковић


Број индекса: 17/2016
Тема завршног рада: Италија као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 30.09.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Наталија Николић


Број индекса: 13/2017
Тема завршног рада: Промоција рецептивних туристичких агенција - студија случаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 30.09.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје