Путања

Невена Цветковић


Број индекса: 08/2020
Тема завршног рада: Обука и развој запослених у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Маријана Сеочанац, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 05.07.2024.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Теодора Цвејић


Број индекса: 17/2020
Тема завршног рада: Управљање професионалним сагоревањем и благостањем запослених у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Маријана Сеочанац, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 02.07.2024.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милица Маринковић


Број индекса: 26/2019
Тема завршног рада: Културне руте
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Наташа Ђорђевић
Датум и време одбране: 05.07.2024.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Милица Јаковљевић


Број индекса: 22/2019
Тема завршног рада: Fine dining концепт у угоститељству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Вељовић
Датум и време одбране: 01.07.2024.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Јована Сеочанац


Број индекса: 25/2018
Тема завршног рада: Канали дистрибуције у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 01.07.2024.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Александар Дренић


Број индекса: 91/2011
Тема завршног рада: Специјални резервати природе у Србији-стање и перспективе
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 26.06.2024.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Александра Караџић


Број индекса: 02/2020
Тема завршног рада: Дигитални маркетинг у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 25.06.2024.г 15ч
Кабинет: Читаоница

Маја Живић


Број индекса: 04/2020
Тема завршног рада: Припрема и организовање пословних догађаја у хотелу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 25.06.2024.г 14ч30мин
Кабинет: Читаоница

Лазар Михајловић


Број индекса: 32/2018
Тема завршног рада: Архитектура, дизајн и опремање казино хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 26.04.2024.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Небојша Стојковић


Број индекса: 36/2014
Тема завршног рада: Учење на даљину у савременом пословном свету
Комисија (ментор, члан): Проф. др Данко Милашиновић, Доц. др Драгана Пешић
Датум и време одбране: 09.04.2024.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Јована Милићевић


Број индекса: 18/2017
Тема завршног рада: Здравствени туризам – бање у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 12.04.2024.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Марко Савић


Број индекса: 45/2019
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање планинског хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 22.01.2024.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Лазар Дончић


Број индекса: 17/2019
Тема завршног рада: Менаџмент људских ресурса у туристичкој агенцији са фокусом на психолошке одлике и компетентности запослених у продаји
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 25.12.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Невена Вучковић


Број индекса: 61/2015
Тема завршног рада: Управљање резервацијама у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 25.12.2023.г 12ч45мин
Кабинет: Читаоница

Анкица Васић


Број индекса: 77/2018
Тема завршног рада: Утицај изградње хотела на животну средину
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 20.11.2023.г 14ч30мин
Кабинет: Читаоница

Санела Вујаклија


Број индекса: 79/2019
Тема завршног рада: Управљање људским ресурсима у хотелијерству и мотивација запослених као фактор успешности пословања
Комисија (ментор, члан): Проф. др Весна Миловановић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 06.11.2023.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Кристина Алексић


Број индекса: 39/2019
Тема завршног рада: Мотивисаност запослених у предузетничком сектору
Комисија (ментор, члан): Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 27.10.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Александра Милићевић


Број индекса: 16/2019
Тема завршног рада: Шпанија као дестинација међународног турузма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 24.10.2023.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Андријана Цветковић


Број индекса: 88/2019
Тема завршног рада: Организација догађаја у хотелу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 23.10.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Лидија Коларевић


Број индекса: 03/2019
Тема завршног рада: Богатство неискоришћених природних лековитих ресурса  за развој здравственог туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 24.10.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје