Путања

Анкица Васић


Број индекса: 77/2018
Тема завршног рада: Утицај изградње хотела на животну средину
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 20.11.2023.г 14ч30мин
Кабинет: Читаоница

Санела Вујаклија


Број индекса: 79/2019
Тема завршног рада: Управљање људским ресурсима у хотелијерству и мотивација запослених као фактор успешности пословања
Комисија (ментор, члан): Проф. др Весна Миловановић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 06.11.2023.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Кристина Алексић


Број индекса: 39/2019
Тема завршног рада: Мотивисаност запослених у предузетничком сектору
Комисија (ментор, члан): Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 27.10.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Александра Милићевић


Број индекса: 16/2019
Тема завршног рада: Шпанија као дестинација међународног турузма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 24.10.2023.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Андријана Цветковић


Број индекса: 88/2019
Тема завршног рада: Организација догађаја у хотелу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 23.10.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Лидија Коларевић


Број индекса: 03/2019
Тема завршног рада: Богатство неискоришћених природних лековитих ресурса  за развој здравственог туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 24.10.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Наталија Чоловић


Број индекса: 86/2018
Тема завршног рада: Крузери као специфични облик смештаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 16.10.2023.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Александар Тодоровић


Број индекса: 22/2017
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Њујорка
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 09.10.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Јована Живановић


Број индекса: 48/2019
Тема завршног рада: Иновације у предузетништву
Комисија (ментор, члан): Доц. др Јасмина Огњановић, Проф. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 04.10.2023.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Катарина Ранковић


Број индекса: 72/2019
Тема завршног рада: Стање и перспективе економског развоја региона Шумадије и Западне Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Миљан Лековић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 03.10.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Ирена Ристић


Број индекса: 09/2019
Тема завршног рада: Приказ бањских места у Републици Србији и перспектриве развоја здравственог туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 11.10.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Нина Миљковић


Број индекса: 56/2019
Тема завршног рада: Задовољство и мотивација запослених у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 25.09.2023.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Далиборка Миленковић


Број индекса: 08/2019
Тема завршног рада: Организација одељења маркетинга и продаје
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 25.09.2023.г 12ч45мин
Кабинет: Читаоница

Дуња Курдулија


Број индекса: 49/2019
Тема завршног рада: Стање и перспективе економског развоја Војводине
Комисија (ментор, члан): Проф. др Миљан Лековић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 25.09.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Даница Видовић


Број индекса: 08/2018
Тема завршног рада: Значај антропогених туристичких вредности за развој туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.09.2023.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Анђела Ковачевић


Број индекса: 62/2018
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање рекреативних садржаја у хотелу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 18.09.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Катарина Ђукић


Број индекса: 11/2019
Тема завршног рада: Положај земаља Источне Азије на међународном туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 11.09.2023.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Тамара Пандрц


Број индекса: 20/2015
Тема завршног рада: Улога и значај Азурне обале у туризму Француске
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 12.09.2023.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Ивана Пантић


Број индекса: 50/2019
Тема завршног рада: Креативни туризам
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 11.09.2023.г 15ч
Кабинет: Читаоница

Мина Гајић


Број индекса: 14/2018
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање барова и ресторана
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 11.09.2023.г 9ч30мин
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје