Путања

Наталија Николић


Број индекса: 13/2017
Тема завршног рада: Промоција рецептивних туристичких агенција - студија случаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 26.09.2022.г 14ч30мин
Кабинет: Читаоница

Маријана Ћосић


Број индекса: 69/2013
Тема завршног рада: Програм лојалности у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 26.09.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Матија Петровић


Број индекса: 70/2017
Тема завршног рада: Утицај пандемије Covid-19 на туризам Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Миљан Лековић, Проф. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 26.09.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Ана Милошевић


Број индекса: 46/2014
Тема завршног рада: Утицај друштвених мрежа на младе људе
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.09.2022.г 9ч
Кабинет: Читаоница

Маја Обрадовић


Број индекса: 12/2018
Тема завршног рада: Гастрономија као важан део туристичке понуде
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Вељовић
Датум и време одбране: 15.09.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Мохамед Барахма


Број индекса: 103/2016
Тема завршног рада: Стилови вођења и управљања у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 12.09.2022.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Никола Јаковљевић


Број индекса: 99/2016
Тема завршног рада: Врњачка Бања као дестинација пословног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 12.09.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Александра Милетић


Број индекса: 48/2018
Тема завршног рада: Организација одељења хране и пића
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 12.09.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Милош Миловановић


Број индекса: 41/2018
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање пословног хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 12.09.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милан Симоновић


Број индекса: 66/2017
Тема завршног рада: Потенцијали авантуристичког туризма у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 08.09.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Јована Милосављевић


Број индекса: 51/2016
Тема завршног рада: Употреба енглеског језика у рекламне сврхе у области туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Драгана Пешић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 05.09.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Анђела Ђорђевић


Број индекса: 44/2018
Тема завршног рада: Организација банкета
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 01.09.2022.г 15ч
Кабинет: Читаоница

Марија Лазаревић


Број индекса: 31/2018
Тема завршног рада: Утицај пандемије Covid-19  на међународни туризам
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 01.09.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Ангелина Додић


Број индекса: 17/2017
Тема завршног рада: Улога и значај обуке људских ресурса у туризму и хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јован Нићифоровић
Датум и време одбране: 01.09.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Кристина Радосављевић


Број индекса: 09/2018
Тема завршног рада: Улога и значај комуникације у области менаџмента људским ресурсима
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 01.09.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Јелена Антић


Број индекса: 02/2018
Тема завршног рада: Материјално и нематеријално културно наслеђе Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Данијела Пантовић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 31.08.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Стефана Тасић


Број индекса: 98/2015
Тема завршног рада: Водећи градски центри Средње Европе
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 23.08.2022.г 10ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Јована Давидовић


Број индекса: 04/2018
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање бутик хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 22.08.2022.г 13ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Андријана Гудурић


Број индекса: 87/2016
Тема завршног рада: Програми лојалности у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 15.08.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Наташа Зечевић


Број индекса: 107/2016
Тема завршног рада: Потенцијали за развој општине Кладово
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.06.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје