Путања

Учешће проф. др Андреја Мићовића на Међународном научном скупу у Мајорци, Шпанија

У периоду од 30. маја до 31. маја 2024. године, проф. др Андреј Мићовић је на позив организатора учествовао на Међународном научном скупу La necesaria armonización entre turistas y residentes: problemas y soluciones   juridicas / The   Necessary   Harmonization Between Tourists and Residents: Problems and Legal Solutions. Место одржавања Скупа била је Мајорка, Шпанија, а организатори скупа биле су проф. Белен Ферер Тапиа и проф. Силвиа Фелиу Алварез де Сотомајор, са Универзитета Балеарских острва.

Уз представнике академске заједнице из Шпаније, Португала, Немачке, Аустрије, Италије и Србије, скупу су присуствовали и представници државних органа и органа локалне самоуправе надлежних за туризам, адвокати, представници туристичких и хотелијерских удружења. У оквиру радног дела скупа, који је био подељен у четири сесије, извршена је правна анализа правила о одрживом туризму и односу између туриста и резидената, на локалном, националном и међународном нивоу.  У оквиру, последње, четврте сесије, проф. др Андреј Мићовић је изложио рад на тему: Belgrade Specialized EXPO 2027 and Sustainable Tourism Development. Том приликом, проф. Мићовић је указао на план развоја и мере које држава предузима да би се обезбедила дугорочна одрживост инвестиција у складу са принципима одрживог развоја. Истовремено, професор је истакао потребу да се изменама и допунама туристичког законодавства изврши конкретизација начела одрживог развоја туризма као усклађеног система техничко-технолошких, економских и друштвених активности, који се заснива на економском развоју, очувању природних и културних добара, очувању и развоју локалне заједнице. То се може постићи прецизирањем права и обавеза пружалаца и корисника туристичко-угоститељских услуга, увођењем и дефинисањем појма одговорног путника и одговорног пружаоца услуга, комбиновањем подстицајних мера и санкција, поштовањем препорука Глобалног одрживог туристичког савета у погледу одрживог развоја дестинација, угоститељског и туристичког сектора. 

Проф. др Дарко Димитровски и проф. др Андреј Мићовић као гостујући предавачи на Карипском универзитету

У периоду од 13. до 17. маја 2024. године, проф. др Дарко Димитровски и проф. др Андреј Мићовић боравили су на Департману за одрживи туризам, гастрономију и хотелијерство (Department of Sustainable Tourism, Gastronomy and Hospitality), Карипског универзитета (University of the Caribbean). Ради се о једној од водећих институција из области угоститељства и туризма у Мексику и Латинској Америци.  Посета је реализована у оквиру Еразмус+ КА171 програма мобилности. Током посете партнерској институцији, оба професора су одржала гостујућа предавања, проф. др Дарко Димитровски под називом Travel Agencies and Business Tourism in Global scale and Serbia, док је проф. др Андреј Мићовић одржао гостујуће предавање на тему Wine Tourism Law: International Perspective и Trade in Tourism Services, у оквиру предмета који држи проф. др Енрике Мота.

Поред тога, наши професори су имали састанке са представницима руководства Карипског универзитета, проректором др Родригом Гуилен Бретоном, и начелницом одељења за међународну сарадњу, Џесиком Ернандез. Састанци су били усмерени на идентификовање могућности за продубљивање интер-институционалне сарадње, реализацију узвратне посете нашем Факултету и Универзитету, успостављање билатералне сарадње потписивањем Меморандума о разумевању, подношење заједничких апликација за истраживачке пројекте, умрежавање студената, размену дугогодишњег искуства које партнерска институција има у достизању међународних стандарда у области управљања квалитетом, сертификовања студијских програма у складу са UNWTO.TedQual стандардима, имплементирања принципа одрживости у пословању у складу са прокламованим циљевима одрживог развоја.

Уз радни део, реализоване су и посете археолошким локалитетима у Чичен Ици и Тулуму, током којих су професори могли ближе да се упознају са античком цивилизацијом Маја, познатој по уметности, архитектури, математици, календару и астрономском систему.

Учешће наставника Факултета на међународној научној конференцији Рачуноводство и ревизија у теорији и пракси - Бања Лука, БиХ

Наставници Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи били су учесници Међународне научне конференције под називом Рачуноводство и ревизија у теорији и пракси у Бања Луци, 24.маја 2024. године. Организујући овај скуп више од деценије BLC Banja Luka College истиче значај економије, рачуноводства, бизниса, привредног развоја, предузетништва, али и развија научни допринос и сарадњу међу високошколским установама.

Представници Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи који су својим учешћем и излагањима допринели раду конференције били су проф. др Александра Митровић и асистент MSc Марко Милашиновић.

Академска мобилност проф. др Миљана Лековића на Универзитету Гоце Делчев, Северна Македонија


У периоду од 13. до 17. маја 2024. године, проф. др Миљан Лековић је реализовао академску мобилност на Факултету за туризам и пословну логистику (Faculty of Tourism and Business Logistics), Универзитета Гоце Делчев (Goce Delcev University), Штип, Северна Македонија. Mобилност је реализована у оквиру Еразмус+ КА131 програма. Током посете партнерској институцији, професор Лековић је одржао предавање на тему Tourism Policy Challenges amid Covid-19”.

Одобрена реализација пројекта „Зелена решења за управљање биолошким отпадом”

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу имаће част да реализује пројекат „Зелена решења за управљање биолошким отпадом” у сарадњи са партнерима Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду и ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа”, уз подршку Општине Врњачка Бања. Пројекат ће бити финансиран и реализован у сарадњи са UNDP. Циљ пројекта је умањење биолошког отпада из хотела и ресторана, који ће бити компостиран и коришћен за озелењавање цветних површина.

Мени за мобилне уређаје