Путања

Др Маријана Сеочанац

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 2350 од 20.10.2022.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-480 од 3.06.2022.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

 Датум и време одржавања приступног предавања:

14.08.2023. године са почетком у 13 часова

 Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

 Тема приступног предавања:

 Понашање потрошача у услужном амбијенту

 Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Маријана Сеочанац

 


ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

проф. др Драго Цвијановић

Др Наташа Ђорђевић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 2350 од 20.10.2022.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-480 од 3.06.2022.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

 Датум и време одржавања приступног предавања:

14.08.2023. године са почетком у 12 часова

 Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

 Тема приступног предавања:

 Управљање специфичним облицима туризма

 Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Наташа Ђорђевић

 


ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

проф. др Драго Цвијановић

Др Соња Вељовић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30.03.2021.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

8.04.2022. године са почетком у 11 часова

Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

Могућност коришћења гљиве Ganoderma lucidum у производњи јаких алкохолних пића

Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Соња Вељовић

 

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

     проф. др Драго Цвијановић

Др Јован Нићифоровић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30.03.2021.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

27.12.2021. године са почетком у 13,30 часова

Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

Антиоксидативни капацитет хране 

Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Јован Нићифоровић


ДЕКАН ФАКУЛТЕТ

проф. др Драго Цвијановић

Др Невена Васовић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30.03.2021.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

27.12.2021. године са почетком у 12 часова

Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

Генерализоване Гаус-Рисове квадратурне формуле 

Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Невена Васовић

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

проф. др Драго Цвијановић

Мени за мобилне уређаје