Путања

Др Данијела Пантовић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30.03.2021.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

20.08.2021. године са почетком у 12 часова

Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

Европска економска конвергенција: Појам, облици и мерење

Списак кандидата за приступно предавање:

1. Др Данијела Пантовић

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић

Др Марија Пауновић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 од 16.07.2020.г. и бр. III-01-871/18 од 29.10.2020.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

15.05.2021. године са почетком у 12 часова

Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

Оптимизација економских функција једне променљиве

Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Марија Пауновић

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић

Др Јованка Калаба

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 од 16.07.2020.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

21.01.2021. године са почетком у 13 часова

Место одржавања приступног предавања:

Амфитеатар

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

Примена граматике и лексике у писменим вежбама пословне кореспонденције на студијама туризма и хотелијерства 

Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Јованка Калаба

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић

Др Немања Пантић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 од 16.07.2020.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

29.12.2020. године са почетком у 11 часова

Место одржавања приступног предавања:

Амфитеатар

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

РАЦИОНАЛНО ПОНАШАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА

Списак кандидата за приступно предавање:

1. Др Немања Пантић

 ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић

Др Јасмина Огњановић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 од 16.07.2020.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

12.12.2020. године са почетком у 13 часова

Место одржавања приступног предавања:

Амфитеатар

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

 СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЊЕ БРЕНДОМ ПОСЛОДАВЦА КАО ДЕЛОМ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ ХОТЕЛСКОГ ПРЕДУЗЕЋА

Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Јасмина Огњановић

 ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић

Мени за мобилне уређаје