Путања

Финансијска економија

Наслов публикације:
Финансијска економија
Аутори:
др Миљан Лековић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2024
ISBN:  978-86-89949-79-7
COBISS.SR–ID: 141053193

 

Контрола и ревизија

Наслов публикације:
Контрола и ревизија
Аутори:
др Александра Митровић, др Снежана Кнежевић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-76-6
COBISS.SR–ID: 116968969

 

Основе бренд менаџмента: Изазови креирања и управљања брендовима у пословању

Наслов публикације:
Основе бренд менаџмента: Изазови креирања и управљања брендовима у
пословању
Аутори:
др Марија Мандарић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-75-9
COBISS.SR–ID: 113509641

 

Управљање природним ресурсима

Наслов публикације:
Управљање природним ресурсима
Аутори:
др Марија Костић, др Милица Луковић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-74-2
COBISS.SR–ID: 111266825

 

Пројектовање, инфраструктура и дизајн хотела

Наслов публикације:
Пројектовање, инфраструктура и дизајн хотела
Аутори:
др Катарина Стојановић, др Дејан Секулић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-72-8
COBISS.SR–ID: 111289353

 

Основе туризма

Наслов публикације:
Основе туризма
Аутори:
др Тања Станишић, др Соња Лазаревић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-71-1
COBISS.SR–ID: 111288585

 

Информационе технологије кроз примере

Наслов публикације:
Информационе технологије кроз примере
Аутори:
др Данко Милашиновић, Владимир Крагуљац, др Арсо Вукићевић, Маријана Сеочанац, др Александар Пеулић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN: 978-86-89949-70-4
COBISS.SR–ID: 111318793

 

Управљање људским ресурсима и бренд послодавца у хотелијерству

Наслов публикације:
Управљање људским ресурсима и бренд послодавца у хотелијерству
Аутори:
др Јасмина Огњановић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN: 978-86-89949-69-8
COBISS.SR–ID: 111282953

 

Привредно право

Наслов публикације:
Привредно право
Аутори:
др Миодраг Мићовић, др Андреј Мићовић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN: 978-86-89949-73-5
COBISS.SR–ID: 111285513

 

Практикум из основа гастрономије

Наслов публикације:
Практикум из основа гастрономије
Аутори:
др Тамара Гајић, Драган Вуколић, Јован Бугарчић
Врста публикације: помоћни уџбеник - практикум
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-66-7
COBISS.SR–ID: 76408329

 

Саобраћај у туризму

Наслов публикације:
Саобраћај у туризму
Аутори:
др Марија Лакићевић, др Данијела Пантовић
Врста публикације: помоћни уџбеник - практикум
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-63-6
COBISS.SR–ID: 59636489

 

Физикални агенси у здравственом туризму

Наслов публикације:
Физикални агенси у здравственом туризму
Аутори: др Тања Зечевић Луковић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-61-2
COBISS.SR–ID: 49213961

 

Специфични облици туризма

Наслов публикације:
Специфични облици туризма
Аутори: др Дарко Димитровски, др Снежана Милићевић, др Марија Лакићевић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-62-9
COBISS.SR–ID: 55222281

 

Математика

Наслов публикације:
Математика
Аутори: др Марија Пауновић, др Небојша Ралевић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-59-9
COBISS.SR–ID: 49083657

 

Збирка решених задатака из Математике

Наслов публикације:
Збирка решених задатака из Математике
Аутори:
др Марија Пауновић, др Небојша Ралевић, др Иван Павков, др Лазар
Копања
Врста публикације: Помоћни уџбеник - збирка задатака
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-60-5
COBISS.SR–ID: 49090569

Менаџмент смештајним капацитетима

Наслов публикације:
Менаџмент смештајним капацитетима
Аутори:
др Дејан Секулић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-56-8
COBISS.SR–ID: 45174793

Интернет програмирање 1 Front-end технологије: HTML, CSS и ЈS

Наслов публикације:
Интернет програмирање 1 Front-end технологије: HTML, CSS и ЈS
Аутори:
Владимир Крагуљац, др Дејан Видука, др Борис Личина
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-58-2
COBISS.SR–ID: 46953481

Предузетништво као изазов

Наслов публикације:
Предузетништво као изазов
Аутори:
др Небојша Павловић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-55-1
COBISS.SR–ID: 45177097

Гастрономија

Наслов публикације:
Гастрономија
Аутори:
др Бошко Војновић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-52-0
COBISS.SR–ID: 32736777

Рачуноводство

Наслов публикације:
Рачуноводство
Аутори:
др Александра Митровић, др Снежана Кнежевић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-89949-50-6
COBISS.SR–ID: 22859273

Медицински туризам

Наслов публикације:
Медицински туризам
Аутори:
др Сандра Живановић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-89949-45-2
COBISS.SR–ID: 18019593

English Exam Practice

Наслов публикације:
English Exam Practice
Аутор:
др Јованка Калаба
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-43-8
COBISS.RS–ID: 281369100

Национална економија

Наслов публикације:
Национална економија
Аутори:
др Драгана Гњатовић, др Миљан Лековић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2019, 2024
ISBN: 978-86-89949-36-0
COBISS.SR–ID: 276360204

Потрошачко право

Наслов публикације:
Потрошачко право
Аутори:
др Миодраг Мићовић, др Андреј Мићовић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-28-5
COBISS.SR–ID: 263097612

Енглески језик

Наслов публикације:
Енглески језик
Аутори:
др Александра Радовановић, др Драгана Пешић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2018, 2020
ISBN: 978-86-89949-32-2
COBISS.SR–ID: 263291404

Менаџмент гастрономије и ресторатерства

Наслов публикације:
Менаџмент гастрономије и ресторатерства
Аутор:
др Бошко Војновић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2017
ISBN: 978-86-89949-27-8
COBISS.SR–ID: 252304140

Рурални туризам

Наслов публикације:
Рурални туризам
Аутор:
др Драго Цвијановић, др Павло Ружић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2017
ISBN: 978-86-89949-26-1
COBISS.SR–ID: 237007372

Менаџмент у туризму

Наслов публикације:
Менаџмент у туризму
Аутор:
др Снежана Милићевић, др Снежана Штетић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2017, 2022
ISBN: 978-86-89949-24-7
COBISS.SR–ID: 237009676

Пословна статистика

Наслов публикације:
Пословна Статистика
Аутор:
др Јелена Радовић - Стојановић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2017
ISBN: 978-86-89949-20-9
COBISS.SR–ID: 230249484

Маркетинг у туризму

Наслов публикације:
Маркетинг у туризму
Аутор:
др Драго Цвијановић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-89949-19-3
COBISS.SR–ID: 226876428

Мени за мобилне уређаје