Путања

Студентски портал: примери уплатница за уплату школарине и пријаву испита


Упутство за попуњавање уплатница:

  • црвена боја – подаци који се не мењају, па их само треба преписати
  • црна боја – унети своје податке.

пример уплатнице за уплату рате школарине:


пример уплатнице за пријаву испита:


пример уплатнице за накнадну пријаву испита:

                          студенти основних академских студија

                          студенти мастер академских студија

                          студенти докторских академских студија 

 

пример уплатнице за одлагање испита уз сагласност испитивача:


Штампа