Путања

Осигурање студената


Студенти Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи су осигурани код осигуравајуће куће Миленијум осигурање. Списак ризика од којих је студент осигуран може се преузети на сајту Факултета. Уколико дође до несрећног случаја, потребно је да се попуни образац који се налази на следећој интернет страници:

   преузимање

и обратити се Студентској служби.

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)

Табела за утвђивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) осигураника као последице несрећног случаја (незгоде)

Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)

Полиса за осигурање лица од последице несрећног случаја (незгоде)

Информација за уговорача осигурања - осигураника пре закључења уговора о осигурању


Штампа