Путања

Радован Милетић


Број индекса: 503/2021
Предлог теме докторске дисертације: Проучавање конкурентности и економског развоја европских туристичких дестинација кроз композитне индикаторе: случај европских градова културе
Комисија (ментор, члан): Доц. др Данијела Пантовић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 12.06.2023.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа