Путања

Уметничке праксе у контексту културног туризма

Наслов публикације:
Уметничке праксе у контексту културног туризма
Аутор:
др Смиљка Исаковић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-89949-18-6
COBISS.RS–ID: 227080204


Штампа