Путања

Управљање одрживим развојем у конгресном туризму

Наслов публикације:
Управљање одрживим развојем у конгресном туризму
Аутор:
др Дарко Димитровски
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-33-9
COBISS.RS–ID: 265819148


Штампа