Путања

Избор у звање ванредни професор или редовни професор


Датум објаве: 31.05.2023. године

Избор у звање ванредни професор или редовни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија


Штампа