Путања

Туризам као покретач запошљавања

Зборник четвртог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
− Туризам као покретач запошљавања −


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-38-4
ISBN: 978-86-89949-37-7 (за издавачку целину)
COBBIS.SR–ID: 27629548

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-39-1
ISBN: 978-86-89949-37-7 (за издавачку целину)
COBBIS.SR–ID: 276296460


Штампа