Путања

Туристички производ као фактор конкурентности привреде Србије и искуства других земаља

Зборник другог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
− Туристички производ као фактор конкурентности привреде Србије и искуства других земаља −


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-22-3
ISBN: 978-86-89949-21-6 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 235135756

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-23-0
ISBN: 978-86-89949-21-6 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 235193612


Штампа