Путања

др Дејан Секулић

Титула, име и презиме:
др Дејан Секулић
Наставничко звање: Ванредни професор
Ужа научна област: Пословна економија и управљање
Број кабинета: 30
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација: Понедељак: 13-15ч; Уторак: 10-12ч
Датум избора у звање: 16.03.2022.г
Curriculum vitae: CV-српски; CV-english


Биографија


Датум и место рођења
22.11.1983. Параћин
Основне академске студије
Економски факултет Универзитета у  Београду, дипломирао 2007. г.
Докторске студије
Економски факултет Универзитета у  Крагујевцу, дипломирао 2017. г.
Кретање у запослењу
Неимар инжењеринг, Екатеринбург, Русија 2007-2008.
Идеа доо, Беогрда, 2008-2011.
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 2011-


Ангажованост на предметима


 • Менаџмент смештајним капацитетима (Основне академске студије)
 • Менаџмент хотелским објектом (Основне академске студије)
 • Маркетинг у хотелијерству и туризму (Основне академске студије)
 • Управљање односима са корисницима здравствених услуга (Мастер студије)
 • Креирање вредности у маркетингу (Мастер студије)
 • Брендирање у туризму и хотелијерству (Докторске студије)

Истраживачко интересовање


 • Маркетинг у хотелијерству и туризму
 • Менаџмент у хотелијерству и туризму
 • Вински туризам

Одабране референце


 • Radivojević, N., Cvijanović, D., Sekulic, D., Pavlovic, D., Jovic, S., Maksimović, G. (2019), Econometric model of non-performing loans determinants, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 520, pp. 481-488. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.01.015, ISSN: 0378-4371, SCI - Impact Factor: 2.132). (М22)
 • Vukmirović, V., Kostić-Stanković, M., Pavlović, D., Ateljević, J., Bjelica, D., Radonic, M., Sekulić, D. (2020), Foreign Direct Investments’ Impact on Economic Growth in Serbia, Journal of Balkan and Near Eastern Studies (CJSB), 122-143, (DOI: https://doi.org/10.1080/19448953.2020.1818028 ISSN: 1944-8953, SSCI – Impact Factor: 0.776) (М22)
 • Gajić, T., Popov Raljić, J., Blešić, I., Aleksić, M., Petrović, D.M., Radovanović, M.M., Vukovic, D., Sikimic, V., Pivac, T., Kostić, M., Sekulic, D., Vukolić, D., Penić, M., Munitlak Ivanovic, O. (2022), Certain factors that influence on sustainable soluble/instant coffee selection and re-choice intention – case of Serbian consumers, Sustainability 2022, 14(17):10701, https://doi.org/10.3390/su141710701 (М22)
 • Секулић, Д., Мандарић, М., Миловановић, В. (2016), Motivation of travelers for participation in wine tourism in Serbia, Економика пољопривреде/Economics of Agriculture, вол. 63, бр. 4, стр.1237-1252 (ISSN 0352-3462, UDC: 338.48-31:642(497.11)) (М24)
 • Mandarić, M., Milićević, S., Sekulić, D. (2017),  Traditional values in the function of promotion of Šumadija and Pomoravlje as rural tourism destinations, Економика пољопривреде / Economics of Agriculture, Vol. 64, No. 2, pp. 787-803, (ISSN 0352-3462, UDC: 338.48-53:63(497.11)(1-191.2) (М24)
 • Sekulić, D., Petrović, A., Dimitrijević, V. (2017),  Who are wine tourists? An empirical investigation of segments in Serbian wine tourism,  Економика пољопривреде / Economics of Agriculture, Vol. 64, No. 4, pp. 1571-1582, (ISSN 0352-3462, UDC: UDC: 165.64:338.48-6(497.11)) (М24)
 • Cvijanović, D., Sekulić., D., Pavlović, D. (2018), Are green hotels suitable for the development of entrepreneurship in tourism?, Ekonomika preduzeća, Vol. LXVI, No. 7-8, pp. 424-433 (ISSN 0353-443X, UDK , 502/504:[338.488.2:640.412(497.11), 005.342:338.48, DOI: 10.5937/EKOPRE1808424C) (М24)
 • Секулић, Д., Мандарић, М. (2013). Квалитет услуга као детерминанта сатисфакције потрошача у хотелијерству, Маркетинг, вол. 44, бр. 3, стр. 231-246. (ISSN 0354-3471, UDK 658.6:640.) (М51)
 • Vujić, M., Sekulić, D., Cvijanović, D. (2020). The importance of intangible elements in the assessment of service quality in hotels in Kolubara District. Hotel and Tourism Management, Vol. 8, No. 2, pp. 43-52. UDC: 338.488.2:640.412(497.11) 005.336.3:640.412 doi: 10.5937/menhottur2002043V. (М51)
 • Mandarić, M., Sekulić, D. & Davidson, R. (2022). A study of the influence of the COVID-19 pandemic on tourist behaviour and expectations: A case of Serbia. Hotel and Tourism Management, 10(1), 53–65. https://doi.org/10.5937/menhottur2201053M (М51)
 • Ognjanović, J., Mandarić, M. ., & Sekulić, D. . (2022). Intellectual capital and productivity of managers: the case study of hotel industry in Serbia. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 13(1), 1–9. https://doi.org/10.5937/bizinfo2201001O (М51)

Учешће на пројектима


 • „Модернизација и хармонизација студија туризма у Србији 544543-TEMPUS-1-2013“, финасијер: Европска комисија, година: 2013.
 • COST Action CA16121”From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy”, 2017-2021,
 • 179001 „Организациона и информациона подршка систему управљања квалитетом као кључним факторима повећања конкурентности наших предузећа и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште“, финансијер: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, година: 2011-
 • „Оснаживање привредника у пољопривреди и туризму анализом навика потрошача пољопривредних производа и испитивањем квалитета и безбедности“, финансијер: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, година: 2017.
 • „Ревизија стратегије пољопривреде и руралног развоја Општине Лајковац 2016-2025“, финансијер: Општина Лајковац, година: 2016
 • „Стратегија развоја туризма Општине Рача 2014-2019“, финансијер: Општина Рача, година: 2014.
 • “Анализа туристичких потенцијала заштићених природних добара на територији Града Новог Сада”, финансијер: Град Нови Сад, 2020
 • „Зелена инфраструктура: Анализа могућности проширења зелених коридора на територији Града Новог Сада“, финансијер: Град Нови Сад, 2021
 • „Унапређење руралног туризма у пост COVID периоду: могућности за генерисање прихода“, финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 2022

Чланства у организацијама


 • Српско удружење за маркетинг (СеМА)
 • RebResNet - Research Network on Resources Economics and Bioeconomy (Међународна мрежа истраживача у пољу Биоекономије и Економије ресурса)
 • Научно друштво аграрних економиста Балкана (НДАЕБ)

Штампа