Путања

др Јасмина Огњановић

Титула, име и презиме:
др Јасмина Огњановић
Наставничко звање: Доцент
Ужа научна област: Пословна економија
Број кабинета: 27
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација: Четвртак: 09-11ч
Curriculum vitae: CV-српски; CV-english
Датум избора у звање: 10.02.2021. г.


Биографија


Датум и место рођења
11.11.1987. Трстеник
Основне академске студије
Економски факултет Универзитета у Крагујевцу,  дипломирала 2010. г.
Мастер академске студије
Економски факултет Универзитета у Крагујевцу,  одбрањен мастер рад 2012. г.
Докторске академске студије
Економски факултет Универзитета у  Крагујевцу, 2012. - 2020.
Кретање у запослењу
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи , 2011.-
Стечено звање сарадника у настави 2011. г.
Стечено звање асистента 2013. г.


Ангажованост на предметима


 • Предузетништво и менаџмент
 • Стратегијски менаџмент
 • Менаџмент људских ресурса
 • Организација и управљање људским ресурсима

Истраживачко интересовање


 • Управљање хотелским пословањем
 • Интелектуални капитал
 • Управљање људским ресурсима

Одабране референце


 • Огњановић, Ј. (2016). Пословни успех хотела у Србији посматран кроз утицај пословних активности које доприносе стварању вредности. Мегатренд ревија, 13(3), 63-83. [ISSN: 1820-4570]
  Preuzmi rad
 • Оgnjanović, Ј. (2016). Intellectual capital: characteristics and significance in the service sector. Еkоnomika, 3/2016, 159-172. [ISSN 0350-137X; doi:10.5937/ekonomika1603159O]
  Preuzmi rad
 • Оgnjanović, J. (2017). Relations of Intellectual Capital Components in Hotel Companies. Industrija, 45(2), 181-196. [ISSN 0350-0373]
  Preuzmi rad
 • Slavković, M., & Ognjanović, J. (2018).  Impact of human capital on business performance of hotel entreprises in Serbia. TEME, XLII(4), 1339-1355.   [ISSN 0353-7919]
  Preuzmi rad
 • Slavković, M., Ognjanović, J., & Simić, M. (2019). Knowledge Management Context for Talent Management Success in Organization. In L. Marinković & M.L. Langulov (Eds.), Giftedness - needs of the 21st century (pp. 27-37). Novi Sad: MENSA.
 • Ognjanović, J., & Slavković, M. (2019). Impact of employer brand on employees statisfaction in Serbian hotel enterprises. In Cvijanović & saradnici (Eds.), Tourism in function of development of the Republic of Serbia - Тourism as a generator of Employment, Thematic Proceedings I, (p. 254-271). University of Kragujevac, Faculty of hotel management and tourism in Vrnjačka Banja.
  Preuzmi rad
 • Simić, M., & Ognjanović, J. (2019). Human Capital Efficiency and Competitiveness of Leading Entrepreneurial Firms. In B. Krstić  (Ed.), Improving Enterprise Competitiveness (pp. 19-50). Niš: University of Niš, Faculty of Economics.

Учешће на пројектима


 • Темпус пројекат: “Modernization and Harmonization of Tourism Study Programmes in Serbia – MHTSPS" (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR) – члан.

Чланства у организацијама


Штампа