Путања

др Владимир Сенић

Титула, име и презиме: др Владимир Сенић
Наставничко звање: Редовни професор
Ужа научна област: Пословна економија и управљање
Број кабинета: 15
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација: Понедељак: 12-14ч
Curriculum vitae: CV-српски; CV-english
Датум избора у звање: 30.11.2017.г


Биографија


Владимир Сенић је рођен 10. септембра 1977. године у Трстенику. Основну школу, као и прва три разреда гимназије завршио је у Крагујевцу. Након трећег разреда гимназије, школовање наставља у САД уписујући четврти разред средње школе Dutch Fork High School (Irmo, South Carolina). Високо образовање наставља на University of Utah, Salt Lake City, држава Utah, где дипломира у области пословног руковођења у децембру 2000. године уз почаст Magna cum laude. Звање мастера пословне администрације (M.B.A.) у области међународног пословања такође стиче на University of Utah у мају 2002. године. Захваљујући завидним академским резултатима, током редовних и постдипломских студија, награђиван је више пута од декана пословне школе David Eccles School of Business, као и од ректора Универзитета. Носилац је стипендије David Eccles Fellowship.

Након завршених студија враћа се у Србију, где је почетком 2002. године био ангажован од стране Организације за Европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) на обуци запослених и припреми извештаја о спроведеним активностима. Такође, у 2002. години ангажује га италијанска консултантска кућа Еurecna Srl из Венеције, која је у периоду од 2002. до 2005. године споводила пројекат Европске агенције за реконструкцију на територији Шумадије.

Од марта 2012. године ради на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. У периоду од 2005. до 2012. године био је запослен на Економском факултету у Крагујевцу, где је 2006. године стекао звање доктора економских наука. Предмет његовог најужег научног и стручног интересовања везан је за менаџмент и маркетинг у услужним организацијама.


Ангажованост на предметима


 • Менаџмент услуга (ОАС)
 • Маркетинг менаџмент (ОАС)
 • Кризни менаџмент у хотелијертсву и туризму (МАС)
 • Менаџмент туристичким ресурсима путем ГИС-а (ДАС)

Истраживачко интересовање


 • Менаџмент услуга
 • Маркетинг услуга
 • Задовољство и лојалност потрошача
 • Квалитет услуга
 • Географски информациони системи (ГИС)

Одабране референце


 • Маринковић, В. и Сенић, В. (2011). Patient Satisfaction: a Case of Serbian Student Polyclinics. У van der Rhee и L. Victorino (уредници), Advances in Service Quality, Innovation and Excellence (стр. 720-729). Ithaca, New York, USA: Center for Hospitality Research, School of Hotel Administration – Cornell University.
 • Маринковић, В. и Сенић, В. (2012). Loyalty patterns in corporate banking: insights gained from analysing willingness to recommend and share of wallet concepts. Total Quality Management and Business Excellence, 23(11-12), 1465-1478.
  https://doi.org/10.1080/14783363.2012.733265
 • Маринковић, В., Сенић, В., Коцић, М. и Шапић, С. (2013). Investigating the Impact of SERVQUAL Dimensions on Satisfaction and Loyalty: the Lessons Learnt from Serbian Travel Agencies. International Journal of Tourism Research, 15(2), 184-196.
  https://doi.org/10.1002/jtr.884
 • Сенић, В. и Маринковић, В. (2013). Patient care, satisfaction and service quality in health care. International Journal of Consumer Studies, 37(3), 312-319.
  https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2012.01132.x
 • Маринковић, В., Сенић, В. и Мимовић, П. (2015). Factors affecting choice and image of ethnic restaurants in Serbia. British Food Journal, 117(7), 1903-1920.
  https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2014-0313
 • Марикновић, В., Димитровски, Д. и Сенић, В. (2017). Going for gold as a leisure tourism continuum: clustering motivations for gold panning revisit intention. Leisure Studies, 36(6), 764-777.
  https://doi.org/10.1080/02614367.2016.1250803
 • Димитровски, Д., Сенић, В., Марић, Д. и Маринковић, В. (2017). Commemorative events at destination memorials–a dark (heritage) tourism context. International Journal of Heritage Studies, 23(8), 695-708.
  https://doi.org/10.1080/13527258.2017.1317645

Учешће на пројектима


 • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (ПИБАС), пројекат Министарсва за просвету и науку, број уговора - 41010.
 • Модернизација и хармонизација студијских програма туризма у Србији; Пројекат: 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR

Чланства у организацијама


 • Српско удружење за маркетинг (СЕМА), члан

Штампа