Путања

др Милица Луковић

Титула, име и презиме:
др Милица Луковић (рођ. Петровић)
Наставничко звање: Доцент
Ужа научна област: Пољопривредна ботаника
Број кабинета: 14
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација: Понедељак: 12-14ч; Среда: 10-12ч
Curriculum vitae: CV-српски; CV-english
Датум избора у звање: 12.02.2020. г.


Биографија


Датум и место рођења
13.05.1982. Крагујевац
Основне академске студије
Биолошки факултет Универзитета у Београду,  дипломирала 2008. г.
Мастер академске студије
Пољопривредни факултет Унивезитета у Београду, дипломирала 2011.г.
Докторске академске студије
Пољопривредни факултет Унивезитета у Београду, докторирала 2019.г.
Кретање у запослењу
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи , 2011-
Стечено звање асистента 2013. г.
Стечено звање доцента 2020. г.


Ангажованост на предметима


 • Управљање природним ресурсима
 • Туризам и животна средина
 • Екотуризам и заштита природе
 • Менаџмент храном и пићем
 • Балнеоклиматологија

Истраживачко интересовање


 • Одрживо коришћење природних ресурса, екотуризам, заштита природе, етноботаника и етногастрономија

Одабране референце


 • Šilc, U., Stešević, D., Luković, M., & Caković, D. (2020). Changes of a sand dune system and vegetation between 1950 and 2015 on Velika plaža (Montenegro, E Mediterranean). Regional Studies in Marine Science, 35.
  линк за преузимање
 • Stevanović, Z. D., Aćić, S., Stešević, D., Luković, M., & Šilc, U. (2019). Halophytic vegetation in south-east Europe: classification, conservation and ecogeographical patterns. In: Hasanuzzaman, M., Shabala, S., Fujita, M. (eds.): Halophytes and climate change: adaptive mechanisms and potential uses. Chapter: 4:55), CABI.
  линк за преузимање
 • Stešević, D., Luković, M., Caković, D., Ružić, N., Bubanja, N., & Šilc, U. (2017). Distribution of alien species along sand dune plant communities zonation. Periodicum Biologorum, UDC 57:61, 119(4).
  линк за преузимање
 • Luković, M., & Kostić, M. (2017). Тraditional ethnobotanical knowledge in 21th century as an important element of sustainable tourism, Tourism in function of development of the Republic of Serbia: Тourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries, Thematic Proceedings II, pp. 273-289, ISBN 978-86-89949-23-0.
  линк за преузимање
 • Kostić, M., & Luković, M. (2016). Preservation of the environment as a paradigm of modern trends in tourism. TISC -Tourism International Scientific Conference, Vrnjačka Banja, 1(2), 340-357.
  линк за преузимање
 • Dajić Stevanović, Z., Aćić, S., Luković, M., Zlatković, I., Vasin, J., Topisirović, G., & Šilc, U. (2016). Classification of continental halophytic grassland vegetation of Southeastern Europe. Phytocoenologia, 46(3), 317–331.
  линк за преузимање
 • Šilc, U., Mullaj, A., Alegro, A., Ibraliu, A., Dajić Stevanović, Z., Luković, M., & Stešević, D. (2016). Sand dune vegetation along the eastern Adriatic coast. Phytocoenologia, 46(4), 339–355.
  линк за преузимање
 • Šilc U., Dajić-Stevanović, , Ibraliu A., Luković, M., & Stesević, D. (2016). Human impacton sandy beach vegetation along the southeastern Adriatic coast. Biologia, 71(8), 865-874.
  линк за преузимање
 • Dajić Stevanović, Z., Petrović, M., & Aćić, S.(2014). Ethnobotanical Knowledge and Traditional Use of Plants in Serbia in Relation to Sustainable Rural Development. In: Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans, A. Pieroni, C. L. Quave (eds.), Springer Science+Business Media New York, pp. 229-252.
  линк за преузимање
 • Kostić, M., & Petrović, M. (2013). Uloga očuvanja biodiverziteta kao faktor razvoja ekoturizma planine Goč. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 1(1), Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Vrnjačka Banja, UDK:005.21:502.13; 338.48-44(497.11-23.0);574.1(497.11)

Учешће на пројектима


 • Мултиваријациона анализа биодиверзитета и квалитет природних травњака западног Балкана као основа за одрживо коришћење, Билатерална сарадња Србија-Словенија, Развој научних кадрова (2012/2013)
 • Зaштитa, прoмoциja и рaзвoj туристичкoг пoтeнциjaлa у Пaрку прирoдe „Гoлиja“, 2011, УНХAБИTAT, (стручни сарадник)
 • Унaпрeђeњe туристичкe пoнудe у сeoскoм туризму у Рeзeрвaту биoсфeрe „Гoлиja-Студeницa“, 2011., Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Рeпубликe Србиje, (стручни сарадник)
 • „Могући аспекти заштите животне средине и одрживог коришћења природних ресурсау функцији руралног развоја“, Подршка реформи пољопривреде, Министарство пољопривреде, шумарств водопривреде, 2011., (Координатор пројекта)
 • Conservation of Halophytic Vegetation in Coastal Lagoons in Albania, The Rufford foundation, 2013.,(члaн истрaживaчкoг тимa)
 • Conservation of Psammophytic Vegetation of Long Beach in Ulcinj, Montenegro, The Rufford foundation, 2015., (члaн истрaживaчкoг тимa)

Чланства у организацијама


 • UNESCO-MaB (Национална комисија за сарадњу са UNESCO, поткомитет за MaB и климатске промене)

 


Штампа