Путања

Лазар Михајловић


Број индекса: 32/2018
Тема завршног рада: Архитектура, дизајн и опремање казино хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 26.04.2024.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа