Одржана 3. Радионица у оквиру пројекта Унапређење руралног туризма у пост Covid периоду


У понедељак, 15.05.2023. године на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу одржана је 3. Фокус група у оквиру пројекта УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У ПОСТ COVID ПЕРИОДУ - Могућности за генерисање прихода, под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Радионици су присуствовали представници сеоских туристичких домаћинстава, удружења, власници етно села, декан Факултета, наставно и ненаставно особље Факултета.

Проф. др Дејан Секулић представио је Студију и Брошуру, у оквиру којих су презентовани резултати истраживања у оквиру овог пројекта.

У оквиру радионице, организована је презентација понуде руралног туризма етно села Бојановићи. 


Штампа