• 001.png
 • 001_01.jpg
 • 001_02.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.png

Потписан уговор о пословно - техничкој сарадњи


У среду, 24.02.2021. године потписан је Уговор о пословно техничкој сарадњи удружења Wine Expert из Крагујевца, Вински Путеви Србије из Београда и Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу.

Заједничка жеља потписника је да Србија има још више винограда, винарија, висококвалитетних аутохтоних вина, сомелијера, винских путева и гостију (љубитеља вина) из земље и иностранства који воле вино.
ФОТО:

Гостовање у емисији „Чашица разговора“ на ТВ Коперникус


У емисији „Чашица разговора“ током двосатног дружења, причали смо о досадашњем раду, обележавању десет година постојања и успешног пословања најмлађе чланице Универзитета у Крагујевцу, о студентима, стручној пракси, сарадњи са привредом, промоцији туризма као и будућим плановима када је развој и просперитет нашег Факултета у питању.

Конференција Вински туризам Србије: Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи уручена ПОВЕЉА о приступању пројекту


Удружења Wine Expert Kрагујевац и Вински путеви Србије Београд  у сарадњи са Факултетом за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу организовали су Стручну конференцију ВИНСКИ ТУРИЗАМ СРБИЈЕ - потенцијал, програми и перспективе, припреме пројеката и других активности у складу са стратегијом Владе Републике Србије под називом: Програм развоја винарства и виноградарства Републике Србије за период 2021 - 2031. године.

Конференција је одржана од 13-14.02.2021.г. у Винском подрму МАЛЧА код Ниша.

Том приликом Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу уручена је ПОВЕЉА о приступању пројекту.

Повељу је потписао проф. др Драго Цвијановић, декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Скуп је оджан уз придржавање и поштовање свих званично прописаних мера против ширења и спречавања епидемије изазване корона вирусом COVID 19.
ФОТО:

Гостовање декана на ТВ Јефимија-Крушевац

У емисији „Јутро са Јеленом Ђоковић“ на ТВ Јефимија-Крушевац, проф.др Драго Цвијановић говорио је о плановима рада Факултета, упису нове генерације студената као и обележавању десет година самосталног рада јединог државног Факултета за хотелијерство и туризам.

ФОТО:

Гост емисије „150 Минута“ –ТВ Прва

Декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, проф др Драго Цвијановић

Гост емисије „150 Минута“ – ТВ Прва

 

   

 

Четвртак, 11.02.2021.г. у 15 часова

Основне академске студије: почетак летњег семестра школске 2020/2021. године


Настава у летњем семестру, школске 2020/2021. године, за студенте основних академских студија, почиње у среду, 17. фебруара 2021. године, према распореду наставе, који је истакнут на сајту и огласној табли факултета.

Настава ће се одржаваће у складу са Одлуком о организовању наставе у летњем семестру школске 2020/2021. године број 160 од 25.01.2021. године.

Обавештење о организовању наставе


На основу члана 84. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), у складу са Препорукама за превенцију болести COVID-19 на високошколским установама у оквиру мера везаних за спречавање ширења болести COVID-19, које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја дана 21.09.2020.г., Препорукама високошколским установама које је донео Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 (бр. 612-00-01894/2020-06 од 26.11.2020.године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја), Препорукама и смерницама за организовање наставе у академској 2020/2021. години, које је донео Сенат Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-692/2 од 16.09.2020.г.), Наставно – научно веће Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, на седници одржаној дана 25.01.2021. године, донело је

О Д Л У К У

о организовању наставе у летњем семестру школске 2020/2021. године

              I   У складу са прописаним мерама и препорукама Владе Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Кризног штаба за сузбијање пандемије вируса COVID-19, као и са препорукама Сената Универзитета у Крагујевцу, у циљу заштите студената и запослених Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, предавања и вежбе на свим нивоима студијама у летњем семестру школске 2020/2021. године одржаваће се у целости „onlineˮ.

             II   Настава у летњем семестру школске 2020/2021. године на свим нивоима студијама ће се одржавати преко конференцијских веза користећи платформу Microsoft Teams.

              III   Изузетно у односу на тачку I ове Одлуке, практична настава на студијском програму Гастрономски менаџмент ће се одржавати као редовна настава уз примену свих мера и средстава заштите.

              IV   Модел организовања наставе у току школске 2020/2021. године, биће подложан усаглашавањима и у случају потребе, одговарајућим променама.

             V   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.

 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Број  160  дана  25.01.2021. год.

 

ПРЕДСЕДНИК

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

 проф. др Драго Цвијановић

Мени за мобилне уређаје