• 001.png
 • 001_01.jpg
 • 001_03.jpg
 • 001_04.jpg
 • 001_05.jpg
 • 001_06.jpg
 • 001_07.jpg
 • 001_08.jpg
 • 001_09.jpg
 • 001_10.jpg
 • 001_11.jpg
 • 001_12.jpg
 • 001_13.jpg
 • 001_14.jpg

Шеста Међународна научна конференција о туризму „Изазови туризма у време COVID-19“


Oбавештавамо академску јавност да је публикованa електронска верзија Тематског зборника радова шестог Међународног научног скупа „Изазови туризма у време COVID-19“, као и поједничани радови са припадајућим метаподацима. Тематски зборник радова је доступан на следећим адресама: http://www.tisc.rs/ и 

http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc.

Тематски зборник радова шестог Међународног научног скупа „Изазови туризма у време COVID-19“, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је индексиран у EBSCO (EBSCO Information Services) индексној бази података.

Сви достављени радови за шести Међународнои научни скуп „Изазови туризма у време COVID-19“, су проверени на антиплагијаризам употребом iThenticate програма и додељени су им DOI бројеви.

Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Мастер академских студија за школску 2021/2022 (Први конкурсни рок)


Студијски програми:

   Менаџмент у хотелијерству

   Менаџмент у туризму

   Здравствени туризам


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 10.09.2021. године, у 13 часова.

Конкурс за упис студената на Мастер академске студије у школској 2021/2022. години

Студијски програми:

  • Менаџмент у хотелијерству

  • 30 студената

   • Пријава: од 06.09. до 08.09.
   • Пријемни испит: 09.09. у 11ч
   • Упис: 14.09. и 15.09.
  • Текст конкурса
  • Менаџмент у туризму

  • 30 студената

   • Пријава: од 06.09. до 08.09.
   • Пријемни испит: 09.09. у 11ч
   • Упис: 14.09. и 15.09.
  • Текст конкурса
  • Здравствени туризам

  • 25 студената

   • Пријава: од 06.09. до 08.09.
   • Пријемни испит: 09.09. у 11ч
   • Упис: 14.09. и 15.09.
  • Текст конкурса

    Пријава на конкурс

    Критеријуми за рангирање кандидата за упис на Мастер академске студије

    Изјава о студирању на терет буџета Републике Србије

Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Основних академских студија за школску 2021/2022 (други конкурсни рок)


Студијски програми:

    Хотелијерство и туризам

    Гастрономски менаџмент


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 08.09.2021. године, у 13 часова.

Конкурс за упис студената на Основне академске студије у школској 2021/2022. години - Други уписни рок -

  • Хотелијерство и туризам

  • 39 студената

   • Пријава: од 01.09. до 03.09.
   • Пријемни испит: 07.09. у 11ч
   • Прел. ранг листа: 07.09.
   • Упис: од 09.09. до 10.09.
  • Текст конкурса
  • Гастрономски менаџмент

  • 14 студената

   • Пријава: од 01.09. до 03.09.
   • Пријемни испит: 07.09. у 11ч
   • Прел. ранг листа: 07.09.
   • Упис: од 09.09. до 10.09.
  • Текст конкурса

    Конкурсна пријава

    Програм афирмативне мере уписа

    Модел препоруке Националног савета ромске националне мањине

Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management


Обавештавамо академску јавност да је научни часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, прихваћен за реферисање у индексној бази ProQuest. Детаљније информације о часопису су доступне путем следећег линка:
http://www.htmanagementvb.com/index.php/HITM

Уредништво часописа

Мени за мобилне уређаје