Путања

Маја Живић


Број индекса: 04/2020
Тема завршног рада: Припрема и организовање пословних догађаја у хотелу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 25.06.2024.г 14ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа