Путања

Тамара Пандрц


Број индекса: 20/2015
Тема завршног рада: Улога и значај Азурне обале у туризму Француске
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 12.09.2023.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа