Путања

Зоран Рајчић


Број индекса: 90/2016
Тема завршног рада: Значај комуникације за менаџере
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 08.06.2023.г 10ч 30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа