Путања

Милош Маринковић


Број индекса: 25/2017
Тема завршног рада: Национална и међународна заштита пољопривредних и прехрамбених производа путем ознаке географског порекла - студија случаја Србија
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 15.09.2021.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа