Путања

Иван Стојановић


Број индекса: 03/2011
Тема завршног рада: Управљање промоцијом и продајом у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 20.09.2021.г 14ч
Кабинет: Читаоница


Штампа