Путања

Свечана додела диплома студентима који су дипломирали у календарској 2023. години

Студентима који су дипломирали на основним и мастер академским студијама,  у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, дипломе ће бити  уручене на свечаности поводом Дана факултета, у петак , 19.04.2024. године, са почетком у 12,00 часова. Најмање један час пре почетка свечаности, ови студенти  су у обавези да дођу у студентску службу, ради завршетка предвиђених административних обавеза.

Студенти који нису уплатили износ од 7.000 динара, колико по ценовнику кошта издавање дипломе, потребно је да то учине, најкасније до 16.04.2024. године.

Студенти основних академских студија уплате треба да изврше на:

рачун број: 840-2083666-04,

модел: 97;  позив на број: 051001.

Студенти мастер академских студија уплате треба да изврше на:

рачун број: 840-2083666-04,

модел: 97;  позив на број: 841007


Штампа