Путања

Избори за Студентски парламент

Председник Студентског парламента Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи доноси одлуку о расписивању избора за Студентски парламент за 22. април 2024. године.

Подношење кандидатуре, односно пријава изборне листе може се извршити у периоду од 8. до 10. априла 2024. године, до 14 часова последњег дана подношења пријава.

  1. Одлука о расписивању избора за Студентски парламент
  2. Одлука о избору чланова изборне комисије
  3. Правилник о избору чланова Студентског парламента
  4. Образац 1 - изборна листа кандидата за чланове Студентског парламента
  5. Образац 2 - изјава којом се прихвата кандидатура за члана Студентског парламента
  6. Образац 3 - сагласност носиоца изборне листе
  7. Образац 4 - члан изборне комисије у проширеном саставу
  8. Образац 5 - писмена подршка неформалне групе студената 

Одлука o утврђивању Прелиминарне листе пријављених изборних листа

Одлука о утврђивању Коначне листе пријављених изборних листа

Прелиминарни резултати избора за чланове Студентског парламента Факултета

Коначни резултати избора за чланове Студентског парламента Факултета


Штампа