Путања

Пријава зимске стручне праксе


У четвртак 14. децембра почиње пријава за овогодишњу зимску праксу и биће отворена до четвртка 21. децембра. Зимску праксу пријављују само студенти који су праксу договорили са менторима и руководиоцима праксе са Факултета задуженим за објекат где обављју праксу. Пријава се врши on-line на Студентском порталу. При on-line пријави студенти су дужни да прихвате Изјаву о намерама савесног и одговорног обављања стручне праксе која се приказује на почетку процеса пријаве праксе. Уплата за пријаву праксе се мора извршити најмање два радна дана пре завршетка рока за пријаву, како би уплата била прокњижњена на време и пракса пријављена.


Штампа