Путања

Студентска служба: обавештење о документацији пре одбране за смерове ЗТ и ГМ

Сви студенти четврте године основних академских студија, на студијском програму Здравствени туризам и Гастрономски менаџмент, су у обавези, да пре него што положе последњи испит којим практично завршавају студије, обавезно дођу у студентску службу и попуне одређене обрасце како би студентска служба ове студенте имала у евиденцији и могла благовремено да припреми Уверење о дипломирању као и одговарајућу документацију која се доставља Републичком заводу за статистику.


Штампа