Путања

Студентска служба: Обавештење студентски кредити

Студенти, којима је у школској 2021/2022. години, први пут одобрен студентски кредит, треба да дођу у студентску службу и преузму свој примерак уговора, као и обавештење о почетку отплате студентских кредита.

Студентска служба


Штампа