Путања

Предаја Дневника праксе: важно обавештење за студенте


Подсећају се сви студенти који су обавили зимску праксу (јануар/фебруар 2021), да су у обавези да донесу своје Дневнике праксе на потпис Рукводиоцима праксе на Факултету. Након тога, потребно је да потписану Потврду о обављеној пракси однесу Студентској служби, како би раздужили праксу. Крајњи рок је 23.03.2021. године. Након овог рока, студенти ће морати да плате посебну накнаду предвиђену Правилником о обављању стручне праксе студената - накнада за предају Дневника праксе и Потврде о обављеној пракси, по истеку предвиђеног рока.
проф. др Снежана Милићевић,
Продекан за организацију стручне праксе студената


Штампа