Путања

Студентска служба: студентски кредити и стипендије


Обавештавају се студенти да је објављен предлог листе кандидата за доделу студентских кредита и стипендија за школску 2020/2021. годину. Листа се може видети на огласној табли факултета и на сајту UniCredit Banke, где се налазе и све информације око приговора и достављања меница. Менице и документа која се шаљу уз менице треба доставити у што краћем року, како би се  проследили банци, јер кредит се не исплаћује без обезбеђеног меничног покрића.


Штампа