Путања

Пословна информатика: предавања и вежбе


Све информације везане за наставни предмет Пословна информатика на сва три студијска програма ОАС објављиваће се на сајтовима предавања и вежби који су доступни са стране http://hit-vb.kg.ac.rs/pi/


Штампа