Путања

Студентска служба: обавештење за студенте четврте године смера Здравствени туризам


Сви студенти  четврте године основних академских студија, на студијском програму Здравствени туризам, су у обавези, да пре него што положе последњи испит којим практично завршавају студије, обавезно дођу у Студентску службу и попуне одређене обрасце како би Студентска служба ове студенте имала у евиденцији и могла благовремено да припреми Уверење о дипломирању као и одговарајућу документацију која се доставља Републичком заводу за статистику.


Штампа