Путања

Академска мобилност проф. др Миљана Лековића на Универзитету Гоце Делчев, Северна Македонија


У периоду од 13. до 17. маја 2024. године, проф. др Миљан Лековић је реализовао академску мобилност на Факултету за туризам и пословну логистику (Faculty of Tourism and Business Logistics), Универзитета Гоце Делчев (Goce Delcev University), Штип, Северна Македонија. Mобилност је реализована у оквиру Еразмус+ КА131 програма. Током посете партнерској институцији, професор Лековић је одржао предавање на тему Tourism Policy Challenges amid Covid-19”.


Штампа