Путања

Пројекат Центра за научноистраживачки рад САНУ Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу (2023-2024)


Назив пројекта
:
Могућности за развој туристичких „Рута занатских пивара” на територији Републике Србије
Година: 2023-2024

Руководилац: доц.др Данијела Пантовић

Назив програма:  Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу
Назив акције/програма у оквиру које се пријављује пројекат:
Jавни позив за пријаву научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу
Веб страна са информацијама о пројектном позиву:
https://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=4351

Циљ пројекта: Пројекат Могућности за развој туристичких „Рута занатских пивара” на територији Републике Србије има за циљ анализу могућности и потенцијала за успостављање занатског пивског туризма као једног од најновијих валоризованих туристичких производа глобалног гастро туризма заснованог на креирању тематских рута у Републици Србији. Кроз подобно истраживање базе података, теоријске позадине занатског пивског туризма и пивских рута у свету, Пројекат указује на значајан ресурс за покретање новог туристичког производа Републике Србије. Путем емпиријског истраживања и коришћењем мешовитог приступа анализи прикупљених података, Пројекат ће пружити основу за проширење сазнања о пивском туризму и даље истраживање овог недовољно истраженог подручја. Поред наведеног, креирањем и мапирањем туристичких места, које још увек није детаљно изучено у нашој земљи, Пројекат ће представљати пионира у овој области.  Креирање „Рута занатских пивара“ може се посматрати као релативно нов концепт у развоју гастро туризма, чиме се очекује да туристичко тржиште Републике Србије добије јединствен и иновативан туристички производ, уз разноврсне додатне садржаје. Израда Пројекта потенцијално би омогућила развој туризма који има историјски, културни, едукативни и хедонистички карактер, док би „Крафт сцена“ Републике Србије добила би на значају кроз представљање и промоцију програма. Научни резултат Пројекта биће студија „Руте занатских пива у Србији: Стратешки предлог за нови туристички производ”, уз дефинисану мапу са предложеним туристичким рутама занатских пивара. Поред наведеног, нематеријални резултати Пројекта огледали би се у јачању сарадње и нових видова повезивања између локалних занатских пивара и локалних и регионалних органа власти.

Учесници на пројекту:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
ФОТО:


Штампа