Путања

Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (2022-2023)


Назив пројекта:
Унапређење руралног туризма у пост COVID периоду: могућности за генерисање прихода
Година: 2022-2023
Назив акције/програма у оквиру које се пријављује пројекат:
Јавни конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2022. Години.
Веб страна са информацијама о пројектном позиву:
http://uap.gov.rs/konkursi/konkursi-2022/konkurs-za-raspodelu-podsticaja-za-unapredjenje-sistema-kreiranja-i-prenosa-znanja-kroz-razvoj-tehnicko-tehnoloskih-primenjenih-razvojnih-i-inovativnih-projekata-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-6/
Циљ пројекта: Испитати импликације пандемије изазване COVID 19 вирусом на повећање прихода у руралном туризму кроз 1) Истраживање мотива боравка, квалитета услуга и задовољатва туриста који бораве или су боравили у етно селима и сеоским туристичким домаћинствима током пандемије COVID 19; 2) Анализу броја и структуре гостију, остварених ноћења и прихода пре и за време пандемије у руралном туризму.
Учесници на пројекту:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Студија о утицају пандемије изазване COVID-19 вирусом на повећање прихода у руралном туризму са препорукама: преузимање
Брошура: преузимање


Штампа